Main Menu
News
Home
Photo Gallery
Projects
Plans for future
Links
Contacts
Visitors Counter

since 1.Nov.2007

News arrow Plans for future

 

Humanitranata organizacija Milosrdie i JRS- Brisel  vo sverata na socijalanata rabota, }e se organaizira obrazovana nastava vo novo izgradeniot  centara za Barateli za Azil- Vizbegovo vo R.Makedonija. Centarot e izgradean so pomo{ na Evropskata Unija .

Obukata  }e se realizira vo sverata na   Jazi~ni i  Kopjuterski trenig  i trenig na personalot vo centarot .

 

 

Asylum1
 
asylum2


 

Makedonskata Pravoslavana Crkva  so H.O Milosrdie  }e  organizira  Bra~no sovetuvaliste  - kancalarija  vo  prostorite

na crkvata SV Petka- Skpoje , i crkva SV \or|ja -Ohrid

 Celta i smislata na bra~noto sovetuvali{t?

-          }e vi pomogne kakao na bra~nite dvojki podlaboko da se do`iveete kako dvojka

-          kako bra~nite dvoiki da otkriete deka eden na drug ste dar i  milost

-          da otkriete kolku emotivnoi duhovno bogatstvo seu{te le`i vo va{ite srca ,pokrieno so razni gri`i i stradanija

-          da postaneme poiskreni i pootvoreni

-          povtorno da zapo~nete me|usebno podlaboko i pove}e da razgovarate

-          i na kraj ,{to ne e pomalku va`no vo svoeto semejstvo da sozadete podobra i po~ove~na atmosvera vo koja }e rastat i }e se vospituvata va{ite deca  vo zdravo hristijansko semejstvo .

  Za kogo e namenet programata ?

-          za bra~ni dvojki od ista ili razli~na vera

-          za bra~ni dvojki koi se gra|anski ven~ani

-          za bra~ni dvojki koi imata pote{kotii  vo me|usebnite odnosi, no koi se sakataa

-          mladi  dvojki koi stakaat da stapt vo brak

 

      Programata ¸e  ja vodata sru~ni lica